IMG 4083

Nati Rey

Nati Rey (Abuín – Rianxo, 1988). Publicou  a “A aldea maldita de Abuín”, un artigo de investigación publicado pola Sociedade Antropolóxica Galega no libro “Achegas ao Patrimonio Inmaterial Galego» (2018). O relato «O pano da nostalxia», en VV.VV.: Liñas compartidas, (Toxosoutos, 2019) e foi coautora do relato «Alén dos Alén», en VV.VV.: Liñas compartidas, (Toxosoutos, 2019). Publicou artigos de investigación etnográfica como é «Os cruceiros dos meniños: a morte prematura na cultura popular galega», en Barbantia: Anuario de estudos do Barbanza, 15. (2019). «Agoiros de morte no concello de Rianxo», en Barbantia: Anuario de estudos do Barbanza, 16, (2020). Tamén fai colaboración exporádicas en: «A voz de Barbantia», suplemento cultural de La Voz de Galicia. En Biosbardia e no seu blogue “O Camiño Esquecido”.

Obras da autora