Óscar Villán

Naceu en Valladolid en 1972. Ese mesmo ano, conta el, “levárono para Ourense”. Estudou no colexio Calvo Sotelo e no instituto de As Lagoas. Logo en Pontevedra, na facultade de Belas Artes e na Escola de Carpintaría. Traballa ilustrando desde 1998. Vive en Teo, ao lado de Santiago de Compostela.

Obras do autor